Nieuws

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Arie Doeksen, Formerum 107, a.doeksen@zonnet.nl

Secretaris: Remco Bakker, Lies 19 (herkiesbaar) 

Penningmeester: Chris van Dijk, Noord Midslandweg 17, chrisbakman@hotmail.com

Nazorg/nestkasten: Wietse van Dijk, Noord Midslandweg 10

Nazorgcoördinator: Steven Klijn, Europalaan 9 (herkiesbaar) steven.petraklijn@ziggo.nl

Nazorg/jeugd: Hjalles Mier, Oosterend 16a (herkiesbaar)

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden