Nieuws

BFVW op bezoek bij vogelwacht Lollum/Waaksens

Gistermiddag was de BFVW te gast bij vogelwacht Lollum/Waaksens. Sjoerd Bijma en Auke Dijkstra waren gastheer en hadden een interessant praktijkprogramma samengesteld.

Eerst werd een bezoek gebracht aan het 'paradijs' Landgoed Hizzard van Piet en Martha Kaastra. Toen dit boerenechtpaar jaren geleden besloot te stoppen met boeren hebben zij hun boerderij omgebouwd tot landgoed. Op het landgoed ontvangen zij jaarlijks honderden campergasten. Het landgoed omvat naast een camping een bloementuin, een terp en een plasdras. De liefde voor de agrarische natuur zit de familie Kaastra in het bloed.

Hierna gingen we naar de boer Meekma. Deze biologische boer heeft een prachtig bedrijf met liefde voor de weidevogels. Auke en Sjoerd zijn de vaste nazorgers van boer Meekma en zorgen ervoor dat alle nesten/broedparen worden geregistreerd en helpen bij landbouwwerkzaamheden. Want "het tilt op" van de weidevogels. Gistermiddag vonden we nesten van de grutto, kievit, scholekster, tureluur én de slobeend. Bedankt Auke en Sjoerd. Fjildmannen in hart en nieren.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden