Nieuws

Data alarmtellingen 2018 bekend

De periodes voor alarmtellingen vallen dit seizoen iets later dan vorig jaar. Door het koude weer aan het begin van het seizoen zijn de vogels later op gang gekomen. Hieronder vinden jullie de periodes voor de drie alarmtellingen van dit jaar. Een paar opmerkingen hierbij:

* Vanaf het moment dat er geteld kan worden, gaat op de app het blokje alarmtelling aan. Deze optie staat vanaf dat moment bij de keuze nest/broedpaar/waarneming.
* De periodes duren allemaal 8 tot 10 dagen, binnen die week zijn jullie vrij om de alarmtelling te organiseren. Zorg er wel zo veel mogelijk voor dat binnen een bepaald gebied (omringd door natuurlijke barrières als kanalen, bebouwing en bos) op één moment wordt geteld, dit om dubbeltellingen en/of missers te voorkomen. Spreek dit waar mogelijk af met jullie buurwachten!
* Het is in de app ook mogelijk om een nultelling in te voeren. Zijn er in een telgebied geen broedparen (meer) aanwezig, vul dan bij ‘grutto-alarmtelling-broedparen’ 0 in. Op die manier is duidelijk dat er wel iemand geweest is om te tellen, maar dat er geen vogels waren op dat moment. Dit is belangrijk voor de collectieven, omdat er anders wordt gedacht dat er niet geteld is door de wacht.
* Probeer op pad te gaan met goed weer om de vogels niet te veel te storen tijdens koude of natte dagen.
* In gebieden waar 15 juni-beheer ligt, is het verstandig om de 3e telling voor de 15e te doen, zodat bij het maaien (of uitstellen daarvan) nog rekening met de uitslag kan worden gehouden.
* De vogelwachten op de eilanden hebben afwijkende data voor het alarmtellen gekregen, omdat het seizoen daar flink later begint dan op ‘het vaste land’.
* Tot slot: Tel vooral in de telgebieden, voor deze gebieden hebben we het contract met KBF over de vergoeding. Voor ons eigen gebruik (om een overzicht van heel Fryslân te hebben) krijgen we ook graag de tellingen van buiten de telgebieden, maar hiervoor hebben we geen contractuele verplichting. Mocht het niet lukken om in alle telgebieden de bemensing rond te krijgen, trek dan snel aan de bel, dan kunnen wij proberen om voor vervanging te zorgen!

De drie periodes voor alarmtellingen 2018:

20 tot en met 27 mei
31 mei tot en met 7 juni
11 tot en met 20 juni

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden