Nieuws

educatiebijeenkomst BFVW

Voor de inspiratiebijeenkomst over jeugdeducatie op maandag 28 oktober in Duhoux/Wirdum is volop belangstelling. Aanmelden kan nog steeds.

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst: De Jeugd heeft de toekomst!

Datum: Maandag 28 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Duhoux Greate Buorren 4-8, 9088 AE Wirdum

 “De Jeugd heeft de toekomst”. Dit was een van de belangrijkste punten in het nieuwe beleidsplan van de Bond Friese VogelWachten.  Dit nieuwe beleidsplan werd unaniem gedragen door de aangesloten vogelwachten. Vandaar dat de commissie educatie van de BFVW weer een bijeenkomst voor jeugdeducatie organiseert.

Ook dit maal hebben we een programma voor iedereen binnen vogelwachten die zich bezighouden met jeugd en jeugdeducatie. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden ook welkom.

Voor de korte pauze zal Pyke Kroes van IVN uitleg geven over hoe IVN haar jeugdeducatie vormt geeft. Ook zal zij een aantal typisch Fryske projecten op het gebied van natuureducatie presenteren, bijvoorbeeld “Op aventoer by de boer”. Na de pauze gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • PR BFVW/Educatie
  • Samenwerking lokale scholen
  • Broedzorg
  • Ledenwerving jeugd
  • Leskist


Wij roepen alle vogelwachten op zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Wilt u ons in verband met de organisatie laten weten met hoeveel personen u 28 oktober aanwezig zult zijn? Aanmelden per mail kan via h.dejong@bfvw.nl of telefonisch met nr. 058-2504388.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden