Nieuws

Grutsk wint de reklamepriis 2018 met TV-campagne

Donderdag 18 juli werd de Fryske Reklamepriis 2018 uitgereikt aan het projectteam "Grutsk op ús Greidefûgels". Peet Sterkenburgh - LTO-Noord nam de prijs in ontvangst namens het projectgroep. Om deze vervolgens direct door te geven aan de hoofdrolspelers van de TV-commercials Peter en Marijke Rijpkema. De TV-commercials van de Grutsk campagne 2018 kreeg maar liefst 75% van de stemmen. Een prachtig resultaat voor iedereen die bij het project is betrokken. Naast een prachtig beeld (Grutte Pier) ontving het projectteam een oorkonde en een geldprijs van € 750,=. Dit bedrag zal uiteraard worden besteed om de aandacht voor weidevogels verder te vergroten. 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden