Nieuws

Nazorgseizoen 2020

Nu het nazorgseizoen bijna op zijn einde loopt (de laatste registratie vond plaats op 29 juni) even een korte terugblik op afgelopen periode. Het seizoen 2020 werd gekenmerkt door Coronaperikelen en de daarbij behorende maatregelen.

Nadat er in 2018 en 2019 al de nodige verstoringen van weidevogels plaatsvonden, werden er door handhavers van de provincie Fryslân controles in de Terschellinger polder uitgevoerd. Daarbij werd erop de naleving van de Wet Natuurbescherming en daaronder vallende zorgplicht gecontroleerd. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01

Egbert Zorgdrager, biologische melkveehouder uit Formerum, ontving de Gouden Grutto award 2020 van Vogelbescherming Nederland, een prijs voor boeren die zich inzetten voorzet beschermen en behouden van weidevogels.

Na het vinden van het eerste-, vroege kievitsei op 9 maart door Steven Klijn werd er weer volop geregistreerd in de Terschellinger polder e.o. Door nazorgers, boeren en loonwerkers werden er vele legsels vastgelegd, beschermd en daarmee behouden. Dank daarvoor !

In 2020 zien we een toename van alle hoofdsoorten:

  • Kievit           356.    in 2019:  238
  • Grutto          230.    in 2019:  211
  • Scholekster 1251     in 2019:  894
  • Tureluur       394      in 2019:  303

 

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden