Nieuws

Nuttig overleg tussen Vogelwacht en Staatsbosbeheer

 Nuttig overleg tussen Vogelwacht en Staatsbosbeheer

Afgelopen maandag 5 oktober vond er in Heartbreak Hotel een goed- en constructief gesprek plaats tussen Vogelwacht Terschelling en Staatsbosbeheer.                                    Aanleiding voor deze bijeenkomst waren (plag) werkzaamheden door Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie in het gebied achter de duinen rond Paal 18.                            Tijdens deze werkzaamheden, die bijdragen aan de opgestelde natuurdoelen door de provincie en SBB, is te weinig rekening gehouden met het broedgebied van o.a. kievit en ontbrak het aan communicatie met de Vogelwacht.                                                            Staatsbosbeheer gaf aan blij verrast en trots te zijn over het groot aantal broedgevallen daar en ook in andere natuurgebieden op het eiland.                                    In het afgelopen seizoen werden daar namelijk meer dan 25% van het totaal aantal door de Vogelwacht geregistreerde kievitsnesten op het eiland vastgelegd !                                In het verdere verloop van het gesprek kwamen we tot de volgende afspraken:

  • Vogelwacht is buiten beeld gebleven bij het opstellen van werkzaamheden tegen de stikstofinvloed in de duinen. Vanaf nu is de Vogelwacht in beeld en zullen zij worden benaderd bij het maken van plannen op plekken waar kieviten etc. broeden.
  • Vogelwacht doet inventarisatie van weidevogels in de volgende gebieden van het SBB: Groen strand, Eldorado, Reddinbootvallei, Sterneplak, Mastenbroeken, landen 14, 15, 16, 17, 18 en 19 en hecht daarbij - net als SBB - waarde aan rust i.v.m.kwetsbare broedvogels, te denken valt aan wulp en kiekendief. Verstoring voorkomen/beperken in deze gebieden.
  • Jaarlijkse terugkoppeling tellingen/broedresultaten van Vogelwacht naar SBB en daarnaast jaarlijks overleg.
  • Asl terreinomstandigdheden het toelaten (niet te nat) maait SBB in november achter de duinen t.h.v. Paal 18 een stuk extra om meergeschikt broedgebied voor o.a. kievit te creëren, dit als compensatie voor het geplagde stuk !

Voor een overzicht van de werkzaamheden door SBB bij Paal18 kun je dronebeelden op Youtube bekijken, die door Germen de Groot zijn gemaakt en terug tevinden op zijn Youtube kanaal Gromet:  https://youtu.be/7kyYRpF7FWc

De ruwe beelden zijn te vinden onder: hhttps://youtu.be/4g2ichg8p_o ttps://youtu.be/4g2ichg8p_o

 

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden