Nieuws

Oproep BFVW: zorg voor water voor de vogels

De vogels in Fryslân hebben het moeilijk door de aanhoudende droogte. Het wordt steeds moeilijker voor ze om water en insecten te vinden. Vooral de jonge vogels hebben moeite om te overleven. Het hoofdbestuur van de  Bond Friese VogelWachten (BFVW) roept mensen op om de vogels te helpen door te zorgen voor water. ‘Alle minsken kinne helpe troch in ûndjippe panne mei wetter yn’e tún as op it balkon te setten, alle lytse bytsje helpe!’ stelt voorzitter Rendert Algra van de BFVW.

Boeren kunnen de kievit en andere weidevogels helpen door hier en daar water op het land te pompen. Een klein laagje is voldoende. De insecten zullen in deze natte zones toenemen, een belangrijke voedselbron voor de vogels. Enkele boeren, bijvoorbeeld nabij Burgum en Winsum, hebben dit al gedaan en dat trekt vele vogels aan. Ook ijsclubs kunnen een klein laagje water op de ijsbanen te zetten, een centimeter of vijf is voldoende. Jaren eerder is dit in het vroege droge voorjaar al eens met succes gedaan.

Niet alleen vogels profiteren van deze maatregelen, ook reptielen en amfibieën als kikkers en salamanders hebben er veel baat bij. Ook voor hun betekent water het verschil tussen leven en dood.

Verder kan iedereen zelf een steentje bijdragen door in de eigen tuin of op het balkon een ondiepe schaal met water neer te zetten voor de tuinvogels zoals mussen, zwaluwen, mezen en vinken. ‘Wol oppasse mei it bijfoeren fan’e fûgels. It is gjin winter dus it fuorjen fan fetballen is mei dizze waarmte krekt net goed!’ waarschuwt Algra. De BFVW waarschuwing  tegen het verstrekken van vetbollen en dergelijke in de zomer is belangrijk voor de kuikentjes van de tuinvogelsoorten. Dit voer bevat veel vetten en is niet geschikt voor de kuikens, die hebben juist de eiwitten van de insecten 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden