Nieuws

presentatie jaarbericht weidevogels in Fryslân

Voor het eerst in de historie presenteren de partners van het Olterterp overleg de gezamenlijke weidevogel cijfers van het seizoen 2019. 

Dit project van de BFVW, agrarische collectieven (KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de 3 terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) werd gecoördineerd door Inge van der Zee van de BFVW. Het eindresultaat is een jaarbericht van 8 pagina's waarin partijen uitleg geven over het weidevogelseizoen 2019 en de statistieken ervan. 

Dit jaarbericht is een resultaat van samenwerking tussen partijen en wellicht een start van een lange traditie.  

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden