Nieuws

Stand van zaken nazorg Terschellinger polder op tot en met 14 april seizoen 2020

Dit nazorgseizoen 2020 is/wordt met name bepaald door het Corona virus. Gezamenlijke activiteiten van de Vogelwacht werden afgeblazen. De eierzoekdag op 21 maart werd nog wel door de deelnemers met de daarvoor in acht te nemen 1,5 meter afstand ingevuld, maar door de verscherpte regelgeving kwam hier geen vervolg op! 
De nazorgers gingen daarna dan ook alleen op pad. 
De start van de nazorg, na het vinden van het eerste eitje door Steven Klijn op 9 maart, werd gekenmerkt door aanvankelijke koude dagen. Na 4 april gingen de temperaturen flink omhoog en het - door enthousiaste nazorgers -  geregistreerde aantal kievitsnesten, naderde al snel de 200 ! 
Opvallend waren de concentraties van kieviten op de locatie Mastenbroeken: 19 nesten en op de duinlanden ten oosten van de badweg van Oosterend: 22 nesten.
Tot en met 14 april zijn er 249 kievitsnesten geregistreerd en vandaag werd ook het eerste grutto nest geregistreerd.

GOED NIEUWS !
De kievitstand lijkt zicht weer te herstellen in vergelijking met het voorgaande jaar. In het seizoen 2019 werden er namelijk in totaal 238 kievitsnesten geregistreerd. 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden