Nieuws

Nieuws uit de Terschellinger polder

Nu de eerste week van mei weer achter de rug is, is het tijd om even terug te blikken op de resultaten van de activiteiten van de nazorgers. Onze nazorgcoördinator Steven Klijn kon zich bij de nazorg verheugen op de support van vele nazorgers.
Heel hartelijke dank hiervoor !

Via de app van de BFVW waren de laatste 20 registraties iedere dag te volgen. Na de kieviten, werden grutto's, scholeksters, tureluurs en andere polderbewoners vastgelegd. Vaak vergezeld van de mooiste foto's van vondsten. De regelmatig goed verborgen nesten van grutto, tureluur en andere bodembroeders ontkwamen niet aan de scherpe blikken van onze nazorgers.Prachtige plaatjes van de eerste uitgekomen kieviten en andere jongen van bodembroeders volgden al snel. Rondom één van de kooien werden door Martin Kooyman, onze fjildman pur sang, nog nestjes van de Zwartkop en Winterkoning gespot. Zijn dochter Sam Kooyman legde in de polder nog het legsel van de Bruine kiekendief vast. Op 10 mei werd ook het eerste vroege Grutto jong om Oost gespot. Op deze wijze konden alle natuurliefhebbers mee genieten van alle ontwikkelingen in het veld op Terschelling.

Door deze coronatijd was het erg rustig in de Terschellinger polder. De Vogelwacht was dan ook onaangenaam verrast dat notabene één van de Terschellinger boeren, die uit het 'gansgedogen' was getreden - tot op de dag van vandaag - dagelijks met witte auto de ganzen en daardoor ook weidevogels verstoord..........een onwenselijke situatie !!! We hebben vernomen dat de provincie Fryslân al actie heeft ondernomen om hier een halt aan toe te roepen !

Stand van zaken hoofdsoorten weidevogels: Kievit 301, Grutto 94, Scholekster 246, Tureluur 73

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden