Nieuws

Website Vogelwacht Terschelling

Met ingang van 6 december 2019 is de nieuwe website voor de Vogelwacht Terschelling in de lucht. In overleg met het bestuur ga ik vanaf de vastewal (Oudehorne) de website beheren en up to date houden. Voor op-aanmerkingen/aanvullingen en inbreng hoor ik graag van jullie.

Met vriendelijke groet Johan de Jong, e-mail adres: johan.dejong@kpnplanet.nl

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden